Pelhřimov

Středisko volného času Síť - pobočka Pelhřimov

Ve školním roce 2015/2016 začala činnost pravidelných zájmových kroužků ve spolupráci se zdejší farností. V objektu naproti faře (v tzv. Děkance) byla dokončena rekonstrukce učebny a přilehlých prostor. Z počátku byla nabídka pouze křesťanských aktivit - výuka náboženství, ministrantský kroužek nebo kroužek Misijního klubka.

Jelikož naší cílovou skupinou nejsou jen křesťanské rodiny, začali jsme nabízet kroužky a další program  i široké veřejnosti z Pelhřimova a okolí. Každý rok se snažíme rozšiřovat nabídku vzdělávacích, hudebních i sportovních kroužků a dalších aktivit.

Kromě pravidelných zájmových kroužků pořádáme během roku i několik příležitostných akcí, jako jsou výlety, tvořivé dílny, karneval apod. V době prázdnin nabízíme pobytové letní tábory na faře v Nové Cerekvi.  Během školního roku pořádáme i několik víkendových pobytových akcí pro děti i mládež.

Pravidelná zájmová činnost probíhá na těchto adresách:

SVČ Síť - pobočka PelhřimovDSCF7876

Děkanská 8, Pelhřimov

ZŠ Pelhřimov

Komenského 1465

ZŠ Vlásenický dvůr

Vlásenice 59, Pelhřimov

 

zástupce SVČ Síť Pelhřimov (kontaktní osoba)

Mgr. Martin Běhal

mobil: 774 950 224

e-mail: martin.behal@svcsit.cz