Pelhřimov

Středisko volného času Síť v Pelhřimově v dalších letech.

 Milí rodiče, mladí i ostatní naši příznivci,

jsme s vámi již v Pelhřimově 8. školním rokem a je tedy vhodná příležitost určit další směr našeho střediska na další období. Od počátku stavíme své fungování na úzké spolupráci se zdejší farností. Každá organizace je „živá“ nejen tím, že v ní působí lidé, ale také a možná především svou činností, která naplňuje očekávání těch, pro které tu je.

Proto přicházíme s prosbou o zpětnou vazbu. Rádi budeme naslouchat vašemu názoru, doporučení, zajímavým nápadům či návrhům, zkrátka tomu, jak to vidíte vy.

DOTAZNÍK V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

Předem děkuji za upřímnost a odpovědi, které jistě povedou k dalšímu rozvoji našeho střediska.

Martin Běhal, vedoucí pobočky Pelhřimov SVČ Síť, mobil: 774 950 224

Středisko volného času Síť v Pelhřimově

Ve školním roce 2015/2016 začala činnost pravidelných zájmových kroužků ve spolupráci se zdejší farností. V objektu naproti faře (v tzv. Děkance) byla dokončena rekonstrukce učebny a přilehlých prostor. Z počátku byla nabídka pouze křesťanských aktivit - výuka náboženství, ministrantský kroužek nebo kroužek Misijního klubka.

Jelikož naší cílovou skupinou nejsou jen křesťanské rodiny, začali jsme nabízet kroužky a další program  i široké veřejnosti z Pelhřimova a okolí. Každý rok se snažíme rozšiřovat nabídku vzdělávacích, hudebních i sportovních kroužků a dalších aktivit.

Kromě pravidelných zájmových kroužků pořádáme během roku i několik příležitostných akcí, jako jsou výlety, tvořivé dílny, karneval apod. V době prázdnin nabízíme pobytové letní tábory na faře v Nové Cerekvi.  Během školního roku pořádáme i několik víkendových pobytových akcí pro děti i mládež.

Pravidelná zájmová činnost probíhá na těchto adresách:

IMG_20230403_155651

učebna - Děkanská 8, Pelhřimov  (většina kroužků)

tělocvična ZŠ Komenského 1465, Pelhřimov (sportovní kroužky)

Aktuálně hledáme nové vedoucí/asistenty zájmových kroužků pro nový školní rok 2023/2024.

inzer_vedouci_krouzky

SVČ Síť Pelhřimov (kontaktní osoba)

Mgr. Martin Běhal

mobil: 774 950 224

e-mail: martin.behal@svcsit.cz