Děkování Ježíškovi 2021

O vánoční radost jsme se podělili i s druhými v krátkém programu "Děkování Ježíškovi". Své díky jsme mohli symbolicky ztvárnit do malovaného zvonečku, který zdobil důstojně zdejší kostel.
Hlavní rubrika: Pelhřimov
Rubriky: Pelhřimov, Proběhlo
Termín konání kroužku: 26. 12. 2021

      V neděli 26.12.2021 jsme se sešli malí i velcí v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově, abychom společně poděkovali za dárky, které jsme našli pod stromečkem, ale i proto, abychom se o svou vánoční radost podělili s druhými.

     Na úvod jsme vytvořili kapelu, složenou z dětí i dospělých. Každý, kdo chtěl, si mohl zapůjčit některý z orfových nástrojů a aktivně doprovázet naše společné zpívání koled.

     Po úvodní písni Pojďme všichni k jesličkám jsme si vyslechli vánoční příběh o malém Martinovi, který se u dědečka při prohlížení figurek z betléma zamýšlel nad tím, co by mohl Ježíškovi přinést jako dárek. Zjistil, že malý Ježíš od Matina nežádá žádné dary v krabici. Žádá od nás, abychom se k němu nebáli přijít, a to i se svými chybami, nezdary a starostmi a selháními, které je připraven nám odpustit. Má nás rád a přijímá nás vždy takové, jací jsme a chce nám ukazovat správnou cestu životem. Je jen na nás, jestli to chceme také. A samozřejmě nemáme zapomínat říci Ježíši i o svých radostech, za které můžeme děkovat.

     Některé děti poté přišli zazpívat svoji oblíbenou koledu anebo nás potěšit vánoční básničkou. Odměnou jim byl potlesk všech posluchačů.

     A kdo chtěl, mohl i za naše letošní radosti z Vánoc – za dárky, ale i za společenství při večeři anebo u stromečku, za koledy, za cukroví, vtisknout své díky buď slovy anebo namalováním obrázku do vystříhaných barevných zvonků. Ty jsme pak navlékli na šňůrku a položili je před jesličky v našem kostele.

     Na závěr jsme se všichni přesunuli před kostel. Za doprovodu svítících prskavek jsme zazpívali společně píseň Narodi se Kristus Pán. Na cestu domů děti ještě dostaly drobný dárek.

     Velmi bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kdo přišli společně s námi vyjádřit chválu a díky Ježíškovi a zazpívat si s druhými koledy. Věřím, že jsme věnovali kousek času a radosti i sobě navzájem, a tak jsme mohli obohatit jeden druhého. I to byl vánoční dárek s kouskem lásky, který rozehřívá srdce a maluje úsměvy do tváří lidí. Zvláště v současné době, která je plná napětí, nejistoty a nejrůznějších obav, třeba i toto setkání někoho potěšilo :-)

H. Pechová